Inhalators

Verschillende systemen:

Instructies TURBOHALER

 1. De beschermdop afschroeven en de Turbohaler VERTICAAL houden.
 2. Draai de ring naar rechts en daarna naar links: 1 dosis opladen. U hoort één klik: 1 dosis ligt klaar (zelfs na meerdere klikken is slechts 1 dosis gebruiksklaar: nog een dosis doordraaien, is een dosis verliezen.)
 3. ADEM VOLLEDIG UIT naast de turbohaler opdat de binnenkant niet vochtig wordt en/of het poeder weggeblazen wordt.
 4. Plaats het mondstuk tussen de tanden (in een hoek van 45°) en sluit de lippen rond het mondstuk. Laat de luchtspleten vrij. Houd het hoofd rechtop.
 5. ZEER KRACHTIG ZO SNEL EN DIEP mogelijk INADEMEN om al het poeder in een optimale deeltjesgrootte in de longen te doen belanden.
 6. Verwijder eerst de inhalator van de mond opdat bij het uitademen de Turbohaler en het poeder niet vochtig worden.
 7. HOUD DE ADEM 5 à 10 tellen IN om een goede opname te verzekeren.
 8. Adem langzaam uit door de neus, niet door de mond om zo weinig mogelijk werkzame stof uit te blazen. U merkt smaak noch geur, maar als u de gebruiksaanwijzing gevolgd heeft, kunt u er zeker van zijn de voorziene dosis geïnhaleerd te hebben. (Controle inhalatie: mondstuk van de inhalator halen - poeder kan afgeklopt worden - op zwart doekje.)
 9. Wacht één minuut voor een volgende inhalatie en herhaal stappen 1 tot en met 8.
 10. Controleer het venstertje onder het mondstuk: als er een rood lijntje verschijnt, zijn er nog 20 dosissen.
 11. Mondstuk reinigen met droge doek. De beschermdop opnieuw opschroeven om klontering van het poeder te voorkomen en om de inhalator stofvrij te houden.
 12. Bij gebruik van corticosteroïden de mond met water spoelen ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en van heesheid door astrofie van de spiertjes van de stembanden. Bij voorkeur 2 maal gorgelen: steeds het spoelwater uitspuwen. Tip: corticosteroïde inhaleren voor het eten: tijdens het eten wordt de mond-keelholte een extra keer gereinigd.
 13. Reinigen Turbohaler. Het mondstuk moet regelmatig (2 à 3 maal per week) worden schoongemaakt. Neem het mondstuk weg door het met de duim naar boven te drukken. Verwijder met een droge doek alle partikeltjes die in het mondstuk kunnen kleven. Het mondstuk mag nooit met water worden schoongemaakt. Plaats het mondstuk terug op het apparaat en schroef de beschermdop opnieuw dicht.

Terug naar boven

Instructies DISKUS

 1. Houd de Diskus horizontaal met het opschrift naar boven toe gericht zodat je gemakkelijk kan aflezen hoeveel dosissen er nog beschikbaar zijn.
 2. Open de Diskus door de inkeping met je duim naar rechts te schuiven tot je "Klik" hoort, zodanig dat het mondstuk te voorschijn komt.
 3. Laad de diskus op door het kleine klepje eveneens helemaal naar recht te verschuiven.
 4. ADEM rustig en VOLLEDIG UIT naast de Diskus. De Diskus ver van de mond verwijderd houden opdat hij niet vochtig wordt.
 5. Houd het hoofd rechtop en iets achterover. Neem het mondstuk tussen de tanden en lippen. Doordat de luchtwegen dan zo recht mogelijk zijn, vergemakkelijkt de penetratie van het geneesmiddel in de diepere luchtwegen en vermindert de neerslag van het geneesmiddel op de achterste pharynxwand.
 6. ZO KRACHTIG, SNEL EN DIEP mogelijk inademen, om al het poeder in de longen te doen belanden. Aangezien het product lactose bevat, proeft u onmiddelijk het geïnhaleerde poeder (dit is een controle).
 7. Verwijder de inhalator een eind van de mond en HOUD DE ADEM 5 à 10 tellen IN. Adem langzaam uit door de neus, niet door de Diskus om een goede opname van het geneesmiddel te verzekeren en om zo weinig mogelijk werkzame stof uit te blazen. De Diskus uit de mond nemen opdat hij, bij uitademen, niet vochtig zou worden.
 8. De Diskus sluiten door de inkeping met de duim naar links te schuiven.
 9. Wacht één minuut voor een volgende inhalatie en herhaal de verschillende stappen vande hele procedure. Je moet de Diskus weer sluiten om hem weer te kunnen opladen.
 10. Bij gebruik van corticosteroïden de mond met water spoelen ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en van heesheid door astrofie van de spiertjes van de stembanden. Bij voorkeur twee maal gorgelen, steeds het spoelwarter uitspuwen. Tip: corticosteroïden inhaleren voor eten: tijdens het eten wordt de mond- keelholte nog eens extra gereinigd.

Terug naar boven

Instructies DOSISAEROSOL

 1. Verwijder het dopje.
 2. De dosisaërosol GOED SCHUDDEN, zodat het geneesmiddel gelijkmatig in het drijfgas verspreid wordt.
 3. Houd de inhalator RECHTOP met de opening naar beneden. Bij een nieuwe dosisaërosol of na twee weken niet-gebruik, 4 maal in de lucht souiten om een perfecte vulling van de doseerkamer te bekomen.
 4. ADEM rustig en volledig UIT.
 5. Houd het hoofd rechtop en iets achterover, neem het mondstuk tussen de tanden en omsluit met de lippen, om de penetratie in de luchtwegen te vergemakkelijken en de neerslag van het geneesmiddel op de achterste pharynxwand te beperken. Wie zeer goed kan richten en coördineren, mag de dosisaërosol 2 à 4 cm voor de mond houden om neerslag op de tanden te voorkomen. Het geneesmiddel wordt met grote snelheid weggeschoten, waardoor turbulenties ontstaan, zodat de meeste geneesmiddeldeeltjes tegen het slijmvlies van de mond- en keelholte vliegen.
 6. Begin LANGZAAM EN DIEP IN TE ADEMEN door de inhalator. Druk de dosisaërosol in en adem verder traag en diep in. Sommige patiënten schrikken van de kuode puf tegen hun keel en stoppen met inademen. Doorademen is echter essentieel opdat de dosis de longen bereikt.
 7. Neem de inhalator uit de mond en HOUD DE ADEM 5 0 10 TELLEN IN. Adem langzaam uit door de neus. Om een goede opname van het geneesmiddel te verzekeren en om zo weinig mogelijk werkzame stof uit te blazen.
 8. Wacht 1 minuut voor een volgende inhalatie. Schud vooraleer de procedure te herhalen. Door het afvuren van een dosis koelt de vernevelaar af: een tweede puf is veel kouder dan de eerste (schrikactie).
 9. Mondstuk reinigen en dopje terugplaatsen. De inhalator afgesloten bewaren om te voorkomen dat de patiënt bij een volgende inhalatie het stof dat zich tijdens het bewaren in het apparaat kan ophopen, inhaleert.
 10. Bij gebruik van corticosteroïden de mond met water spoelen ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en van heesheid door astrofie van de spiertjes van de stembanden. Bij voorkeur twee maal gorgelen, steeds het spoelwarter uitspuwen. Tip: corticosteroïden inhaleren voor eten: tijdens het eten wordt de mond- keelholte nog eens extra gereinigd.
 11. Controleer de vullingsgraad van de dosisaërosol door het busje (zonder plastic omhulsel) in een bakje met water te leggen. Een vol busje zinkt. Een half vol "hangt" in het water. Een leeg busje drijft.
 12. Bij gebruik van corticosteroïden de mond met water spoelen ter voorkoming van lokale infecties (o.a. schimmels) en van heesheid door astrofie van de spiertjes van de stembanden. Bij voorkeur twee maal gorgelen, steeds het spoelwarter uitspuwen. Tip: corticosteroïden inhaleren voor eten: tijdens het eten wordt de mond- keelholte nog eens extra gereinigd.

Terug naar boven